29 Mayıs 2014 Perşembe

PARANIN FONKSİYONLARI ( İŞLEVLERİ ) NELERDİR?

PARANIN FONKSİYONLARI NELERDİR?

 Paranın başlıca üç fonksiyomu vardır.Bunlar,

1. Değer ölçüsü olmak,

2. Mübadele aracı olmak,

3. Değer biriktirme aracı olmak, olarak sıralanır.

 İlk iki işlevi, parayı tanımlarken de görüştük. Tanımında da yer almasından anlaşılacağı üzere bunlar paranın asli fonksiyonlarıdır. Bu ikisi arasında da bir derecelendirme yapmak istersek, birinci sırayı değer ölçüsü olma işlemi alır. Çünkü bir mübadelenin gerçekleştirilebilmesi için, her şeyden önce, karşılıklı değiştirilecek mal yada hizmetlerin değişim oranlarının, yani birisi karşılığında ötekinden ne kadar verileceğinin bilinmesi gereklidir. Bu da ancak değiştirilecek bu her iki değerin aynı ölçü ile ölçülmesi sonucu bulunabilir. Malların değişim oranları tespit edildikten sonra, mübadelenin gerçekleşmesi için, artık paranın aracılığına mutlaka gereksinme yoktur. Mallar pekala  doğrudan doğruya da mübadele edilebilirler.

 Demek oluyor ki para, değer ölçüsü olma işlevi yanıyla, en ilkel biçimde bile olsa, mübadele için zorunlu, vazgeçilmez bir ve olduğu halde, mübadele aracı olmak yanıyla, sadece trampanın güçlüklerini ortadan kaldıran yararlı bir örneğidir. Ne var ki iş bölümünün dolayısıyla mübadelenin gelişmesine koşut olarak paranın mübadelelere  aracılık yapma işlevi giderek önemini arttırmış ve çağımızın toplumlarında artık para bu yönüyle de sadece mübadeleleri kolaylaştıran yarayışlı bir araç olmaktan çıkışmış, onsuz mübadillerin yapılmayacağı zorunlu bir araç halini almıştır.

 Bunlara karşılık paranın üçüncü, yani değer bildirme aracı olma işlevi, mübadele konusuyla ilgili değildir. Bu işlev, paranın ilk iki işlevinin zorunlu bir sonucu, bu işlevlerin bir yan ürünüdür. Gerçekten, değer ölçüsü ve mübadele aracı olduğu için para bir değerde taşır; bu nedenle para biriktirmek değer biriktirmek anlamına gelmekte, insanlara bu olanağı sağlayan bir araç işlevi de görmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder