8 Haziran 2014 Pazar

PARA STANDARDI NE DEMEKTİR ?


PARA STANDARDI NE DEMEKTİR ?


Ülkeler, paralarının değerini ve miktarını-ki bunlar zaten birbirlerine bağlıdırlar-belli bir esasa göre belirlerler. Böyle yapmazlar da keyfi bir biçimde hareket ederlerse parasal güzel alt üst olur, ekonomik hayatı felce uğrar. İşte ülkelerin paralarının yöntemini için kabul etmiş oldukları bu esasa para standardı denir.

 Bir para standardından söz edebilmek için şu iki hususun gerçekleşmesi olması gerekir:

1. Para birimi tanımlanmalı yani değeri saptanmalıdır,

2. Tedavüle ne kadar para çıkarılacağını belirleyen bir yöntem ortaya konmalıdır.

Bu iki husus gerçekleştiği zaman para yöntemi kefillikten kurtulmuş ve karşınıza bir para standardı çıkmış olur.

 Para miktarı ancak para biriminin değerine bağlı olarak ölçülebileceği, yani onu da içerdiği için, para standardını, sadece tedavüle çıkarılacak para miktarının belirlenmesi yöntemi olarak da tanımlayabiliriz.

 Bir yönteme göre hareket etmek, rastgele hareket etmekten iyidir, ama mutlaka en iyi hareket etmek olmayabilir. Çünkü yöntemin kendisinde kusurlar bulabilir yada zaman içine toplum koşulları değiştikçe eskide kusursuz işleyen bir yöntem bugün aksayabilir. Nitekim para standartları için durum böyledir.

Para standartlarını iki büyük guruba ayırabiliriz:

1.Maden para standardı,

2. Kağıt para standardı.

Maden para  standardında, para biriminin değeri,standart olarak alınan madene-ki bu, ya altın yada gümüştür- göre sabit tutulur ve para miktarı da bu koşula bağlı kalınarak ayarlanır. Tarihte hem altının hem gümüşün bir arada para olarak kullanıldıkları olmuştur. Buna çift maden standardı denilir. Maden para standartlarının işleyişleri aynı olduğundan, bunlardan sadece en önemlisi olan altın standardının incelenmesi yeterlidir.

 Kağıt para standardına gelince, bu standart,maden standardı gibi, birkaç cümleyle özetlenecek kadar basit ve yalın değildir.Çağımızın para sorunları bu standartta düğümlenmiştir. izleyen sorularda her iki para standardını ayrı ayrı göreceğiz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder