29 Şubat 2016 Pazartesi

PARA VE PARA POLİTİKASI

PARA VE PARA POLİTİKASIMerhabalar,uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim.Bu yazımızda para ve para politikası hakkında konuşacağız.Para ve para sorunları,çağımızda,ekonomik ve toplumsal yaşamımızın ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir.Gerçek olaylar karşımıza parasal örtülere bürünmüş olarak çıkmaktadır.Bu nedenle,içinde yaşamakta olduğumuz olayları doğru bir biçimde anlayabilmek için,para ve parasal konular hakkında bazı temel bilgilere sahip olmamızın büyük yararı vardır.

Para ve para politikası hakkında ki bazı sorulara sırasıyla cevaplıyacağız.


Soru 1: Paranın tanımı nedir?İnsanlar sözcüklerle ve kavramlarla düşünür ve bu düşüncelerini sözcükler ve kavramlarla ifade ederler. Bu nedenle, dogru düşünebilmemizin temel koşulu, kullandıglmız sözcüklerle kavramlann dogru ve olabildigince kesin bir biçimde tanımlanmıs olmasıdır. Günlük yasamımızda oldugu kadar bilim anlamında da rastlanan anlaşmazlıkları yakından inceledigimiz zaman bunların önemli bir bölümün kullanılan kavramların farklı tanımlanmalarından kaynaklandığını görürüz.

Böyle olunca, parayı ve para ile dogrudan ilgili çeşitli konuları incelemeye calışacağız.Paranın tanımı ile başlamak yalnlzca yararlı degil, aym zamanda zorunludur da. Para, en temel ögelerine indirgenmiş haliyle, bir toplumun deger ölçüsü ve ödeme aracı olarak kullanmay kabul ettigi araç olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımlamada birbirinden bagımsız iki öge vardır. Birinci öğede paranın islevleri (fonksiyonları) gösterilmiştir. Bunlar, deger ölçüsü ve ödeme aracı olma işlevleridir. İkinci öğede, bu işlevleri yerine getirecek olan nesnenin (yani paranın) toplum tarafından kabul edilmiş olması gereği ifade edilmiştir.

Demek oluyor ki bir nesnenin para olabilmesi icin deger ölçüsü ve ödeme aracı olma islevlerini yapabilecek nitelikte olması, hatta yapması yetmez, aynı zamanda toplumun ona bu işlevi yapma görevini vermesi, yani onu para olarak kabul etmesi de gerekir. Gerçekten, bir toplumda paranın işlevlerini görebilecek birden fazla nesne bulunabilir. Örnegin, ülkemizde altın ve gamüş, banknotun işlevlerini görebilir. Nitekim eskiden fiilen bu işlevi görmüşler, para olarak kullanmışlardır. Ya da Ornegin bir yabancı para, diyelim dm ya da frank, paranın işlevlerini  kendi ülkelerinde görebildiklerine göre  bizim ülkemizde de görebilirler. Ama ne altın, ne gümüş, ne de yabancı herhangi bir para, bizim ülkemizde para sayllabilir. Çünkü toplumumuz bunları para olarak kabul etmemistir.

Paranın toplum tarafından kabul edilmesi öğesinin önemini vurgulamak igin, “Para, herkes (toplum) onu para olarak kabul ettigi için paradlr” ya da “Parayı para yapan şey, herkesin onu para zannetmesidir” gibi tekerlemeler türünden tanımlamalar yapabiliriz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder