29 Şubat 2016 Pazartesi

PARANIN FONKSİYONLARI ( İŞLEVLERİ ) NELERDİR ?


Paranın başlıca üç foksiyonu vardır.Bunlar,

1.Değer ölçüsü olmak,

2.Mübadele  ( ve ödeme ) aracı olmak,

3.Değer biriktirme aracı olmak,

olarak sıralanabilir. ilk iki işlevi, parayı tanımlarken de görmüştük. Tanımında da yer almasından anlaşılacağı üzere bunlar paranın asli fonksiyonlarıdır. Bu ikisi arasında da bir derecelendirme yapmak istersek, birinci sırayı değer ölçüsü olma islevi alır. Çünkü bir mübadelenin
gerçekleştirilebilmesi için, her seyden önce, karşıklı değiştirilecek mal ya da hizmetlerin degişim oranlarının, yani birisi karşılığında ötekinden ne kadar verileceğinin bilinmesi  gereklidir. Bu da ancak degiştirilecek bu her iki değerin aynı ölçü ile ölçülmesi sonucu bulunabilir. Malların degişirn oranları (para sayesinde) tespit edildikten sonra, mübadelenin gerçekleşmesi için, artık paranın aracılığına mutlaka gereksinme yoktur. Mallar pekala dogrudan dogruya da (trampa yöntemiyle) mübadele edilebilirler.

Demek oluyor ki para, deger ölçüsü olma islevi yanıyla, en ilkel biçiminde (trampa) bile olsa, mubadele için zorunlu, vazgeçilmez bir öge oldugu halde, mülbadele aracı olmak yanıyla, sadece trampanın güçlüklerini ortadan kaldlran yararlı (zorunlu degil) bir ögedir. Ne var ki iş bölümünün ve dolayısıyla mubadelenin gelişmesine koşut olarak paranın mülbadelelere aracılıkk yapma işlevi giderek arttırmış ve çağımız toplumlarında artık para bu yönüleyle de sadece mübadeleleri kolaylaştıran yarayışlı bir araç olmaktan çıkmış, onsuz mübadelelerin yapılamayacagı zorunlu bir araç halini almıştır.

Bunlara karşılık, paranın üçüncü, yani değer biriktirme aracı olma işlevi, mübadele konusuyla ilgili değildir. Bu işlev, paranın ilk iki işlevinin zorunlu bir sonucu, bu islevlerin bir yan ürünüdür. Gercekten, deger ölçüsü ve mübadele aracı oldugu için para bir değer de tasır; bu nedenle para biriktirmek değer biriktirmek anlamına gelmekte,insanlara bu olanağı sağlayan bir araç işlevide görmektedir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder